השתלמויות לארגונים

קורסים וסדנאות לצוותים מקצועיים בארגונים
כל ההשתלמויות, הסדנאות והקורסים, המצויינים באתר, ניתנים להתאמה ספציפית לאופי וצורכי צוותים מקצועיים שונים, כולל תוכנית ההכשרה הארבע-שנתית לטיפול משפחתי וזוגי.
כמו כן, בשמונה השנים האחרונות, נרקם במכון הקורס לטיפול דיאדי דינמי. הקורס הועבר עד כה בארגונים שונים, בהיקף שהותאם לצרכי צוות האירגון.

לסדנאות לצוותים בנושא קלפים טיפוליים >