הסמכה לטיפול משפחתי וזוגי - לימודים פרונטליים

תוכנית הסמכה תלת שנתית לטיפול משפחתי וזוגי

תוכנית ההסמכה בנויה מודולרית לפי הקריטריונים להסמכה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

התוכנית מוכרת ומאושרת ע"י האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי, בקטגוריה א', הן ברובד הלמידה והן ברובד ההדרכה.

התוכנית מושתתת על אינטגרציה של גישות, כולל גישות חדשניות. מטרת התוכנית לאפשר פיתוח חשיבה מערכתית אינטגרטיבית והיא נעה על פני ארבעה מישורי למידה:

א.    המישור התיאורטי

ב.     המישור ההתנסותי-סימולטיבי

ג.     המישור הפרקטי (הדרכה חיה במסגרת קבוצתית)

ד.     הדרכה קבוצתית

לאורך הדרך, יושם דגש על פיתוח המטפל כאיש מקצוע וישולב ההיבט הפסיכודינמי בטיפול המערכתי.

שילוב זה, מייצג פלורליזם ואינטגרציה, תוך הקפדה על בסיס תיאורטי מערכתי מקיף.

הלמידה לאורך השנתיים הראשונות הינה בקבוצה קבועה ומוגדרת, המאפשרת תהליך קבוצתי שבו מיושמות מיומנויות הטיפול במסגרת הקבוצה.

עובדה זו תורמת לעיבוי הלמידה והפנמתה באופו חווייתי.

החלוקה לשנים הינה כדלקמן:

שנה א'        

א.    מעגל חיי המשפחה, כולל מעברים ומשברים.

ב.    מודלים תיאורטיים של המשפחה קלסיות וחדשניות, באינטגרציה עם תיאוריות פסיכודינמיות.

ג. גישות התערבות במשפחה, בהתבסס על הגישות הבולטות בתחום, קלסיות [מבנית עדכנית, אסטרטגית, נרטיבית] וגישות חדשניות, כולל הגישה האינטרסובייקטיבית, גישת המנטליזציה, תסריטים נרקסיסטיים של ההורות והגל השלישי [AEDP טיפול דינמי חווייתי מואץ]

ד.    מיומנויות וטכניקות התערבות המבוססות על המסגרת התיאורטית הנלמדת, תוך התנסות חווייתית סימולטיבית.

ה. ילדים בטיפול משפחתי – מרחב של משחק ושילוב כלים השלכתיים ונרטיביים לאבחון וטיפול במיקוד מערכתי.

ו. משפחות נוירופסיכיאטריות.

ז. מיניות

שנה ב'        

א.    מעגל חיי הנישואין.

ב.  טיפול זוגי אינטגרטיבי – תיאוריות, טכניקות ומיומנויות התערבות בזוג, כולל התייחסות לגישות חדשניות, גישת האימגו, גישות יחסי אובייקט וזוגיות, גישת העצמי והגל השלישי [ EFT טיפול זוגי ממוקד רגש ]

ג.    מובחנות זוגית

ד. .  הגישה הבינדורית בשילוב גישת ה  (I.F.S  (Internal Family Systems      לעיבוי נושא המובחנות.

ה.   הדרכה קבוצתית בתת קבוצות.

ו.    הדרכה קבוצתית.

*בנוסף ללימודים בשנה זו, תתקיים צפייה בטיפול ביום נוסף בשבוע, בשעות אחה"צ, או בימי שישי בבוקר, לאורך סמסטר אחד.

החל מסוף שנה א, לומדים יוכלו לצבור שעות טיפול ושעות הדרכה פרטנית ללא תשלום במסגרת מקום עבודה ציבורי בליווי של המכון.

  שנה ג'

פרקטיקום – הדרכה חיה במסגרת קבוצתית. 

השלמת 15 שעות של הדרכה חיה מתוך 30 השעות  הנדרשות עפ"י הקריטריונים להסמכה. ההדרכה החיה חייבת להתפרש על פני שנתיים.

השלמת כל שעות ההדרכה הקבוצתית הנדרשות על פי הקריטריונים להסמכה, לאחר שבשנה ב הושלמו כמחצית משעות ההדרכה הקבוצתית הנדרשות.

את 15 שעות ההדרכה החיה הנוספות הנדרשות להסמכה, ניתן להשלים שלא במסגרת קבוצה ובאופן אישי, גם אם מדריך שוהה בחדר הטיפול של המודרך.

לאורך שנות הלימוד, יתקיימו ימי עיון ספציפיים בנושא אתיקה ודיני משפחה. ימי עיון אלה הינם חלק מתוכנית הלימודים וניתנים ללא תשלום נוסף. מועד מדויק ימסר בהמשך. יתכנו שינויים קלים בתוכנית, אשר ימסרו מראש. יתכנו ימי עיון נוספים בנושאים ספציפיים. 

יתכנו שינויים קלים בתוכנית, אשר ימסרו מראש.

בשנה א' + ב' יושלמו כל הדרישות התאורטיות, בהתאם לקריטריונים להסמכה וכן כמחצית משעות ההדרכה הקבוצתית הנדרשות.

בשנה ב' – בנוסף ליום הלימודים הרגיל, תתקיים צפייה בפרקטיקום, אחת לשבוע, לאורך סמסטר אחד. הצפייה תתקיים בשעות אחר-הצהריים, 16:00-20:00. או בימי שישי בבוקר. צפיה זו כאמור, הינה בגדר רשות ולא חובה וניתנת ללא תשלום נוסף.

בשנה ג' – יתקיים פרקטיקום במסגרת קבוצתית קטנה, שיאפשר השלמת כל שעות ההדרכה הקבוצתית  ומחצית משעות ההדרכה החיה.

הדרכה אינדיבידואלית אמורה להתבצע בד בבד עם שעות הטיפול, מחוץ למכון.

קיימת אפשרות להשלמת שעות טיפול בתחנות לטיפול משפחתי, תמורת קבלת הדרכה אינדיבידואלית במקום. במידת הצורך, יסייע המכון בקישור למסגרת מתאימה.

תנאי קבלה לתוכנית ההסמכה: 

1.    ניסיון טיפולי בן שנתיים לפחות.

2.    תואר שני בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי, טיפול באמנות על כל נגזרותיו, .וקרימינולוגיה קלינית.

3.    לתלמידים במהלך תואר שני בתחום טיפולי – ניתן להתחיל את תוכנית הלימודים בשנה השניה ללימודי התואר השני.
יש לציין כי ההסמכה תינתן אך ורק עם השלמת לימודי התואר השני והשלמת הדרישות לעבודה טיפולית והדרכה וזאת בהתאם לקריטריונים של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

4.    ראיון אישי – בימים אלו הראיונות מתבצעים בזום או פרונטלית בהתאם לבחירה האישית.

ניתן לעיין בקריטריונים להסמכה באתר האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי והעיון בקריטריונים הינו באחריות הלומד. ניתן לפנות אלינו בכל שאלת הבהרה.

ההרשמה לשנת תשפ"ג בעיצומה

קבוצות בוקר:
קבוצה א':
תחילת הלימודים: 25/10/2022
הלימודים יתקיימו בימי שלישי –  בין השעות 8:45-14:45
 סה״כ 30 מפגשים בכל שנה

קבוצה ב':
תחילת הלימודים: 26/10/2022
הלימודים יתקיימו בימי רביעי –  בין השעות 8:45-14:45
 סה״כ 30 מפגשים בכל שנה

קבוצת אחה"צ:
תחילת הלימודים: 25/10/2022
הלימודים יתקיימו בימי שלישי –  בין השעות 14:00-20:00 יתכן ועד 10 מפגשים מתוך 30 המפגשים יתקיימו בין השעות 15.15 עד 21.15, בהתאם לתוכנית לימודים שתימסר מראש. 
סה״כ 30 מפגשים בכל שנה

 

מנחים:

תיקי שריר,  נעמי ויינר, דרורית אל-גד יגר, מיכל ניר, ד"ר ענת שליו, יעל סברייגו, ג'ולי בן יהודה, שושנה דקל, עדית רונן סתר, ליאורה דרוקר, ברנקה טל, ד"ר טל פדה.

מחיר לכל שנת לימודים, בשלוש השנים – 11,820 ₪ ב-12 תשלומים (12X985)  

צבירת שעות הטיפול וקבלת הדרכה פרטנית לגביהן, במקומות עבודה ציבוריים, הינם בדרך כלל ללא תשלום כי ניתנת הדרכה כנגד טיפול. כל זאת במידה וללומד אין אפשרות לצבירת שעות טיפול וקבלת הדרכה פרטנית במקום עבודתו. במקרה זה, המכון יסייע לשילוב במקומות עבודה, לקבלת ההדרכה כאמור.


המחירים כוללים מ.ע.מ. 

יש שאלות? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם