הסמכה לטיפול משפחתי וזוגי - לימודים פרונטליים

תוכנית הסמכה תלת שנתית לטיפול משפחתי וזוגי

תוכנית ההסמכה בנויה מודולרית לפי הקריטריונים להסמכה של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

התוכנית מוכרת ומאושרת ע"י האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי.

התוכנית מושתתת על אינטגרציה של גישות, כולל גישות חדשניות. מטרת התוכנית לאפשר פיתוח חשיבה מערכתית אינטגרטיבית והיא נעה על פני ארבעה מישורי למידה:

א.    המישור התיאורטי

ב.     המישור ההתנסותי-סימולטיבי

ג.     המישור הפרקטי (הדרכה חיה במסגרת קבוצתית)

ד.     הדרכה קבוצתית

לאורך הדרך, יושם דגש על פיתוח המטפל כאיש מקצוע וישולב ההיבט הפסיכודינמי בטיפול המערכתי.

שילוב זה, מייצג פלורליזם ואינטגרציה, תוך הקפדה על בסיס תיאורטי מערכתי מקיף.

הלמידה לאורך השנתיים הראשונות הינה בקבוצה קבועה ומוגדרת, המאפשרת תהליך קבוצתי שבו מיושמות מיומנויות הטיפול במסגרת הקבוצה.

עובדה זו תורמת לעיבוי הלמידה והפנמתה באופו חווייתי.

החלוקה לשנים הינה כדלקמן:

שנה א'        

א.    מעגל חיי המשפחה, כולל מעברים ומשברים.

ב.    מודלים תיאורטיים של המשפחה וגישות התערבות במשפחה, בהתבסס על הגישות הבולטות בתחום, כולל גישות חדשניות, הגישה ההתייחסותית, תיאוריות מנטליזציה ותיאוריות פסיכודינמיות.

ג.    מיומנויות וטכניקות התערבות המבוססות על המסגרת התיאורטית הנלמדת, תוך התנסות חווייתית סימולטיבית.

ד.    הדרכה קבוצתית.

שנה ב'        

א.    מעגל חיי הנישואין.

ב.    טיפול זוגי אינטגרטיבי – תיאוריות, טכניקות ומיומנויות התערבות בזוג, כולל התייחסות לגישות חדשניות, גישת האימגו, גישות יחסי אובייקט וגישת העצמי.

ג.    מיניות ויסודות הטיפול המיני.

ד.    דיספונקציות של היחיד במשפחה.

ה.    הגישה הבינדורית בשילוב גישת ה  (I.F.S  (Internal Family Systems      לעיבוי נושא הדפרנציאציה.

ו.    הדרכה קבוצתית.

*בנוסף ללימודים בשנה זו, תתקיים צפייה בטיפול ביום נוסף בשבוע, בשעות אחה"צ, או בימי שישי בבוקר, לאורך סמסטר אחד.

  סה"כ כ-50 שעות מלאות, הנוספות לשעות הלימוד הנ"ל.

שנה ג'

פרקטיקום – הדרכה חיה במסגרת קבוצתית. 

השלמת 15 שעות של הדרכה חיה מתוך 30 השעות  הנדרשות עפ"י הקריטריונים להסמכה. ההדרכה החיה חייבת להתפרש על פני שנתיים.

לאורך שנות הלימוד, יתקיימו ימי עיון ספציפיים בנושא אתיקה ודיני משפחה. ימי עיון אלה הינם חלק מתוכנית הלימודים וניתנים ללא תשלום נוסף. מועד מדויק ימסר בהמשך. יתכנו שינויים קלים בתוכנית, אשר ימסרו מראש.

בשנה א' + ב' יושלמו כל הדרישות התאורטיות, בהתאם לקריטריונים להסמכה.

בשנה ב' – בנוסף ליום הלימודים הרגיל, תתקיים צפייה בפרקטיקום, אחת לשבוע, לאורך סמסטר אחד. הצפייה תתקיים בשעות אחר-הצהריים, 16:00-20:00.

בשנה ג' – יתקיים פרקטיקום במסגרת קבוצתית קטנה, שיאפשר השלמת כל שעות ההדרכה הקבוצתית  ומחצית משעות ההדרכה החיה.

הדרכה אינדיבידואלית אמורה להתבצע בד בבד עם שעות הטיפול, מחוץ למכון.

קיימת אפשרות להשלמת שעות טיפול בתחנות לטיפול משפחתי, תמורת קבלת הדרכה אינדיבידואלית במקום. במידת הצורך, יסייע המכון בקישור למסגרת מתאימה.

תנאי קבלה לתוכנית ההסמכה: 

1.    ניסיון טיפולי בן שנתיים לפחות.

2.    תואר שני בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי, טיפול באמנות וקרימינולוגיה קלינית. 

3.    לתלמידים במהלך תואר שני בתחום טיפולי – ניתן להתחיל את תוכנית הלימודים בשנה השניה ללימודי התואר השני.
יש לציין כי ההסמכה תינתן אך ורק עם השלמת לימודי התואר השני והשלמת הדרישות לעבודה טיפולית והדרכה וזאת בהתאם לקריטריונים של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

4.    ראיון אישי – בימים אלו הראיונות מתבצעים בזום

ניתן לעיין בקריטריונים להסמכה באתר האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי והעיון בקריטריונים הינו באחריות הלומד.

תחילת הלימודים: 25/10/2021
הלימודים יתקיימו בימי שני –  בין השעות 8:45-14:45
 סה״כ 31 מפגשים בכל שנה

ההרשמה לקבוצת ימי שני בוקר נסגרה

ההרשמה בעיצומה – לקבוצה הנוספת – בימי ראשון:
קבוצת בוקר – תחילת הלימודים – 24/10/2021 – בין השעות 8:45-14:45.
סה"כ 31 מפגשים בכל שנה

מנחים: תיקי שריר, דרורית אל-גד יגר, מיכל ניר, ד"ר ענת שליו, נעמי ויינר, יעל סברייגו, שושנה דקל.

מחיר לכל שנת לימודים, בשלוש השנים – 11,820 ₪ ב-12 תשלומים (12X985)  
בשנה השניה הצפיה בטיפולי הפרקטיקום  – ללא עלות כספית נוספת.
המחירים כוללים מ.ע.מ. 

יש שאלות? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם