תוכנית הסמכה להדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

תוכנית הסמכה אינטגרטיבית, שלמה או בחלוקה ליחידות, בהתאם לקריטריונים להסמכה להדרכה של "האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי"

התוכנית מיועדת למטפלים משפחתיים מוסמכים.

קבלת כל מועמד להדרכה קבוצתית, מותנית בשיחה אישית.

התוכנית תהיה בת מספר יחידות ותעמוד בכל דרישות "האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי". ניתן יהיה לבחור באחת היחידות או יותר, בהתאם לצורכי ההסמכה האינדיבידואליים.

יחידה א' – סוגיות בהדרכה בטיפול משפחתי וזוגי 
                     לימודים פרונטליים

מנחה: תיקי שריר 

התוכנית תהיה בת 56 שעות אקדמיות, ותקיף מספר אסכולות הנוגעות בהדרכה, ברמות ההדרכה השונות: אינדיבידואלית, קבוצתית וחיה.

תחילת  התוכנית – 13/11/2022

7 מפגשים יתקיימו בימי ראשון אחת לשבוע בין השעות 11:45 – 08:45.

5 מפגשים נוספים הינם מפגשי פרקטיקום, אחת לשבוע, אשר יתואמו עם הלומדים אישית.

2 מפגשים נוספים יתואמו עם הלומדים בתום מפגשי הפרקטיקום.

◆ מחיר: 3,500 ש"ח, כולל מע"מ, ב-5 תשלומים, 700 ש"ח כל תשלום.

יחידה ב' – סוגיות מתקדמות בטיפול משפחתי וזוגי

מנטליזציה והפונקציה הרפלקטיבית בטיפול משפחתי וזוגי
הלימודים יתקיימו בזום

מנטליזציה מוגדרת כיכולת להיות בעמדה סקרנית ומתעניינת לגבי מחשבות, רגשות, מניעים וזכרונות הקשורים בהתנהגות שלי ושל האחר. בעל יכולת מנטליזציה טובה, יודע שמה שהוא חושב הוא רק ייצוג ושלאותה התנהגות יש מניעים שונים. זו יכולת לראות את עצמי מבחוץ, ואת האחר מבפנים.

עמדה רפלקטיבית, היא הצד המעשי של מנטליזציה.

בקורס נלמד איך לסייע להורים לבנות את יכולת המנטליזציה שלהם שהיא המפתח לוויסות עצמי של הילד, כדי ליישמה הלכה למעשה עם ילדם וכדי לסייע לילדם לבנות את יכולת המנטליזציה שלו.

 מנחה: תיקי שריר

סה"כ 28 שעות אקדמיות.

מועד תחילת הלימודים: 08/01/2023

7 מפגשים בימי ראשון בין השעות 16:00 – 12:45 אחת לשבוע. 

◆ מחיר : 1,900 ₪ כולל מע"מ, ב- 4 תשלומים, 475 ₪ כל תשלום.

 

יחידה ג' – הדרכה קבוצתית על הדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

 מנחה: תיקי שריר

סה"כ 25 שעות אקדמיות.

מועד תחילת הלימודים: 16/04/2023

6 מפגשים בימי ראשון בין השעות 16:00 – 12:45 אחת לשבוע. 
בתאריכים  הבאים: 16/4/23 , 23/4/23,  30/4/23,  7/5/23,  14/5/23, 21/5/23  

 

 ◆ מחיר : 3,400 ₪ כולל מע"מ, ב- 5 תשלומים, 680 ₪ כל תשלום.

כל יחידות הלימוד הנ"ל מוכרות לצורך הסמכה להדרכה, אולם אינן מוכרות לגמול השתלמות

להורדת תכנית לימודים הסמכה להדרכה – תשפ-ג לחצו כאן

יש שאלות? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם