I.F.S. -שפת חלקי האישיות והמובחנות התוך אישית והבינאישית השתלמות בסיסית בזום

I.F.S (iternal family systems) - מערכות משפחה פנימיות

שילוב בין גישתם הטיפולית של ריצ'רד שוורץ, דויד שנארק, מוריי בוהן וגישות נרטיביות.

ה I.F.S מתייחס לחלקי האישיות שלנו כמערכת משפחה פנימית. כמו במערכת משפחתית בה מתקיימים: תפקידים, חוקים, מנגנוני ויסות, קונפליקטים בין הפרטים, כך חלקי האישיות בתוכנו. 
חלקי האישיות מוגדרים כגולים, מגוננים וכבאים.
כדי ליצור דיפרנציאציה וליצור מודעות לחלקים המנהלים אותנו, כמגוננים וככבאים, יש מקום להחצין אותם ולראיין את האדם לגביהם. 
עצם הראיון, הינו כלי ליצור דיאלוג סביב אותו חלק ולהבין את הדינמיקה שיצרה אותו, את השפעתו בהווה ואת מידת הקשר הרצוי אתו בעתיד.
יוצג כלי הראיון באופן מפורט ויודגם חוויתית.

התכנים:

מפגש ראשון:

התיאוריה שנוגעת בהבנת המודל: מוריי בוהן, דייויד שנארק, מייקל וייט, ריצ'רד שוורץ. 
תרגול חוויתי הנגזר מגישות אלה.

בוהן מביא את נושא הדיפרנציאציה כנושא שמשפיע על רמת החרדה של האדם, יכולתו להכיל מצבים מורכבים, יכולתו להשאר בקשר גם לכשמתעוררים קונפליקטים ויכולתו לשמר את העצמי שלו גם כשעליו לוותר על חלקים מעצמו כדי לתת מקום לראיית האחר. יכולתו של האדם לכן, להפריד את חלקיו הפנימיים ולהתבונן עליהם, מחזקת את רמת הדיפרנציאציה. 
דייויד שנארק מדבר על חוסר הגבולות בין עצמי לעצמי כשאדם "מזהם" את הקשר עקב רגישויותיו והשלכותיו.

 מייקל וייט מדבר על החצנה של בעיה כדי להפריד אותה מהאדם, דהיינו: לא האדם הוא הבעיה. הבעיה היא הבעיה ויחסיו של האדם עם הבעיה, הם הבעיה.
ריצ'רד שוורץ יצר אינטגרציה בין נושא הדיפרנציאציה לבין הגישה הנרטיבית שטוענת שהחצנה מאפשרת להפריד אצל המטופל חלק מעצמו כדי לאפשר התבוננות מבחוץ ולפנות את העצמי להתמודדות מול חלק זה כסיפור חלופי.

מפגש שני:

מיומנויות הטיפול הנגזרות מהגישה. ותרגול חוויתי שלהן.
במיומנויות הטיפול, יובא דף לשאלת שאלות סביב החלק שהאדם מרואיין לגביו.

השאלות יתורגלו עם המשתתפים שיתנדבו לראיון איתם ברמה האישית.

מפגש שלישי:

שימוש במודל טיפול עם הורים וזוגות, המפגש של חלקי האישיות של האחד עם חלקי האישיות של השני.

יתבצע תרגול עם הקבוצה כהורים וכבני זוג.

מפגש רביעי:

תרגול ועיבוד החומר הנלמד

המנחה: 
תיקי שריר – M.SW קליני, מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול משפחתי וזוגי 

היקף ההשתלמות – 4 מפגשים – 3.5 שעות מלאות כל מפגש.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון בין השעות 19:30 – 16:00

התחלת ההשתלמות: יום ראשון – 6/6/2021

מחיר: 1200 ש"ח ב- 4 תשלומים  (300X4) כולל מע"מ.

לתלמידי המכון בקורסים השונים, בעבר ובהווה, המחיר 1050 ש"ח

 

יש שאלות? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם