I.F.S. -שפת חלקי האישיות והמובחנות התוך אישית והבינאישית - השתלמות בסיסית בזום

I.F.S (iternal family systems) - מערכות משפחה פנימיות

ההשתלמות מאפשרת הרחבה ובניית מפה להבנת עולמם הפנימי של המטופלים

ה I.F.S מתייחס לחלקי האישיות שלנו כמערכת משפחה פנימית. כמו במערכת משפחתית בה מתקיימים: תפקידים, חוקים, מנגנוני ויסות, קונפליקטים בין הפרטים, כך חלקי האישיות בתוכנו. 
חלקי האישיות מוגדרים כגולים, מגוננים וכבאים.
הגולים הינם אותם חלקים טעוני פגיעות, כאב, בושה שהגלנו מתודעתינו. המגוננים שומרים עלינו מפני עלייתם למודע של החלקים המוגלים והכבאים מופעלים כשהגולים עומדים להכאיב לנו בעלייתם למודע. ה"עצמי" מהווה מנהיג פנימי מלווה ומדריך.

מטרת הטיפול – להביא את המערכת הפנימית להרמוניה ולעזור למטופל לחזק את ה"עצמי" שלו, כדי להנהיג את המערכת הפנימית תוך תשומת לב לכל חלק וחלק. החוויות והתחושות הגופניות של המטופל משמשות כדרך לאתר, להתחבר ולטפל בחלקי הנפש השונים.

כדי ליצור דיפרנציאציה וליצור מודעות לחלקים המנהלים אותנו, יש מקום להחצין אותם ולראיין את האדם לגביהם. 
עצם הראיון, הינו כלי ליצור דיאלוג סביב אותו חלק ולהבין את הדינמיקה שיצרה אותו, את השפעתו בהווה ואת מידת הקשר הרצוי אתו בעתיד.
יוצג כלי הראיון באופן מפורט ומובנה ויודגם חוויתית עם המשתתפים.

התכנים:

מפגש ראשון:

התיאוריה שנוגעת בהבנת המודל – עיבוד חוויתי ראשוני.

מפגש שני:

מיומנויות הטיפול הנגזרות מהגישה. ותרגול חוויתי שלהן.
במיומנויות הטיפול, יובא דף לשאלת שאלות סביב החלק שהאדם מרואיין לגביו.

השאלות יתורגלו עם המשתתפים שיתנדבו לראיון איתם ברמה האישית.

מפגש שלישי:

שימוש במודל טיפול עם הורים וזוגות, המפגש של חלקי האישיות של האחד עם חלקי האישיות של השני.

יתבצע תרגול עם הקבוצה כהורים וכבני זוג.

מפגש רביעי:

תרגול ועיבוד החומר הנלמד כהגדלת המובחנות התוך אישית והבינאישית.

המנחה: 
תיקי שריר – M.SW קליני, מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול משפחתי וזוגי 

היקף ההשתלמות – 4 מפגשים – 3.5 שעות מלאות כל מפגש.

ההשתלמות תתקיים בימי ראשון בין השעות 19:30 – 16:00

התחלת ההשתלמות: יום ראשון – 6/6/2021

מחיר: 1200 ש"ח ב- 4 תשלומים  (300X4) כולל מע"מ.

לתלמידי המכון בקורסים השונים, בעבר ובהווה, המחיר 1050 ש"ח – קוד הנחה: i-shiluvim

הקורס מותנה במספר המשתתפים

יש שאלות? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם