הקורס מאפשר הרחבה משמעותית של מיומנויות טיפול, במפגש עם הורים וילדים בטיפול משפחתי ודיאדי.
ההרחבה האמורה, תאגד בתוכה מושגים הנגזרים מגישות חדשניות עכשוויות ומושגים מושאלים מגישות קלסיות.
בקורס ילמדו הנושאים:

מנטליזציה ועמדה רפלקטיבית:

מנטליזציה מוגדרת כיכולת להיות בעמדה סקרנית ומתעניינת לגבי מחשבות, רגשות, מניעים וזכרונות הקשורים בהתנהגות שלי ושל האחר. בעל יכולת מנטליזציה טובה, יודע שמה שהוא חושב הוא רק ייצוג ושלאותה התנהגות יש מניעים שונים. זו יכולת לראות את עצמי מבחוץ, ואת האחר מבפנים.
עמדה רפלקטיבית, היא הצד המעשי של מנטליזציה.
בקורס נלמד איך לסייע להורים לבנות את יכולת המנטליזציה שלהם שהיא המפתח לוויסות עצמי של הילד, כדי ליישמה הלכה למעשה עם ילדם וכדי לסייע לילדם לבנות את יכולת המנטליזציה שלו.

ממאבק כוחות, להכרה הדדית:

שימוש במנטליזציה במאבק כוחות בין הורה לילד ושימוש במושגים מהגישה האינטרסובייקטיבית במטרה להגיע להכרה הדדית זו.

חסמים אפשריים בהתפתחות המנטליזציה:

טמפרמנט שונה בין ההורה לילד.נכות פיזית או נפשית של הילד.
תסריטים נרקסיסטיים.
התקשרות לא בטוחה.
כשל בזולת עצמי.
אלימות.

שימוש בכלים אינטראקטיביים חווייתיים להגדלת המנטליזציה:

יובאו כלים מגוונים שיאפשרו מרחב משחק יזום, המאפשר להורים שמתקשים במשחק פתוח, להביא את הפוטנציאל המשחקי שלהם.

תפקיד המטפל כמודל למנטליזציה.

תחילת הלימודים  שיתקיימו בזום – 05/01/2022

7מפגשים, בימי רביעי בין השעות 11:00 – 8:00

סה"כ: 28 ש"א (21 שעות מלאות).

מחיר: 1900 ש"ח כולל מע"מ (עד 4 תש')

מנחה: תיקי שריר

יש שאלות? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם