קלפים

קורסים וסדנאות לצוותים "פנים רבות לנו"​

סדנה לשימוש בקלפים טיפוליים לצוותים מקצועיים